OFERTA

 1. Diagnoza
  • logopedyczna
  • neurologopedyczna
 2. Zaburzenia mowy i komunikacji
  • opóźniony rozwój mowy
  • niedokształcenie mowy o typie afazji
  • autyzm
  • niepłynność mowy
  • dzieci z Zespołem Aspergera
  • dzieci z alalią
  • dzieci z FAS
  • upośledzenia umysłowe
 3. Dyslalia – wady wymowy
  • sygmaryzm (seplenienie)
  • kappacyzm
  • gammacyzm
  • lambdacyzm
  • betacyzm
  • mowa bezdźwięczna
  • nosowanie
 4. Terapia ręki
 5. Elektrostymulacja
 6. Nauka czytania Metodą Symultaniczno-Sekwencyjną
 7. Wspomaganie dzieci z grupy ryzyka dysleksji
 8. Terapia miofunkcjonalna
 9. Stymulacja traktu ustno-twarzowego
 10. Taping
 11. Terapia karmienia